Duurzaamheid

Replay Speeltoestellen is begonnen als bedrijf dat gebruikte speeltoestellen overnam of overkocht. Deze toestellen werden opgeknapt en vervolgens weer in de markt gezet. Inclusief keuring natuurlijk! Respect voor de natuur en het milieu is voor ons dus altijd al vanzelfsprekend geweest. Met nieuwe investering houden wij hier dan ook altijd rekening mee. We zoeken naar de nieuwste technieken op gebied van milieu, energiebesparing, samenleving, ergonomie, veiligheid en duurzaamheid. 

Wij werken vanuit ons moderne fabriekspand in Beringe en zijn voorzien van alle benodigde certificaten en keurmerken zoals ISO 14001, ISO 9001, VCA* en FSC®. Voor keuringen van de door ons aangelegde speelplekken werken we nauw samen met TÜV Nederland en keurmerkinstituut. Daarnaast hebben wij een certificering tot Erkend Leerbedrijf SBB. Hiermee dragen wij een steentje bij aan de maatschappij door onze kennis en ervaring actief te delen met de volgende generatie speelplezierprofessionals.

Duurzame materialen

Door het toepassen van Robinia FSC®-hout en andere duurzame materialen (ISO 14001) in onze speeltoestellen, proberen wij onze CO2-footprint zo klein mogelijk te houden. Dat onze organisatie voldoet aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement wordt bewezen door onze ISO 9001-certificering. Daarnaast voldoen onze speeltoestellen aan de veiligheidseisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS).

Niet alleen gebruiken wij duurzame materialen in onze speeltoestellen, maar proberen wij de materialen waarmee wij de toestellen maken ook te verduurzamen. Zo wordt ons materieel, waar mogelijk, uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Dit is natuurlijk niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van ons personeel.

Onze speeltoestellen worden vervoerd naar gebieden verdeeld over het hele land. Mobiliteit en bereikbaarheid is daardoor iets waar wij rekening mee moeten houden. Met behulp van nieuwe planningstechnieken en in goed overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.

CO2-prestatieladder

Blijven verduurzamen is een doel van ons. We zijn erg trots dat het ons is gelukt om ons certificaat op niveau 3 van de CO2-prestatieladder te behalen. De doelstelling is om in 5 jaar tijd het energieverbruik (CO2-uitstoot in ton gerekend) te verminderen met 4%, waarbij het jaar 2021 het startpunt is.

Om dit doel te kunnen bereiken gaan wij luisteren naar de initiatieven van ons management, maar ook zeker naar die van onze medewerkers. Het gaat dan om de initiatieven op het gebied van werkzaamheden, testprojecten, de uitvoering van projecten en om keteninitiatieven. De initiatieven zullen worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast.

Wij hebben een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, volgens de Europese norm EN 50001. In dit handboek is de structuur cyclus vastgelegd voor een constante verbetering van de energie-efficiency in procedures. Deze procedures zijn geordend volgens de structuur van de 4 invalshoeken van de CO2-prestatieladder. Deze invalshoeken zijn:

  1. Analyseren – inzicht in de CO2-uitstoot
  2. Besparen – afname van CO2-uitstoot en naleven van onze ambities
  3. Communiceren – hoe wordt er intern en extern gecommuniceerd
  4. Deelnemen – samenwerken op het gebied van CO2-afname

Interne communicatie

Wij willen de energiebewustwording van onze medewerkers verhogen en hen zoveel mogelijk informeren en stimuleren. Vandaar dat er op ons interne prikbord nuttige informatie te vinden is over dit onderwerp. Het communiceren zal in twee stappen gedaan worden. Ten eerste gaan we onze medewerkers en andere belanghebbende op de hoogte stellen van onze plannen op het gebied van energiebesparing, over de actuele CO2-footprint en onze reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende ook echt stimuleren om actief mee te werken aan deze doelen. Hiervoor hebben wij een communicatieplan opgesteld.

CO2-footprint

    Genormaliseerd per medewerker
2021 80,9 ton CO2 4,26 ton CO2

Onze interne communicatie vindt plaats via e-mail, memo’s en nieuwbrieven, het prikbord en de toolboxen. Onze externe communicatie vindt plaats via onze website. Hier kunnen belanghebbende lezen over onze doelstellingen en ook over de voortgang hiervan. Daarnaast is hier de jaarlijkse rapportage van de CO2-footprint te vinden en de actuele emissie-inventaris. Verder willen wij deelnemen aan sector- of ketenactiviteiten bij onze opdrachtgevers met een certificaat op niveau 4 of 5 op de CO2-prestatieladder. Want blijven verbeteren is altijd het doel!

Wil je meer informatie over de CO2-prestatieladder en CO2-footprint, ga dan naar www.skao.nl.

Verantwoord speelplezier

Ons belangrijkste doel is om kinderen speelplezier te bieden, op een verantwoorde manier. Dit doen we door flexibel en enthousiast mee te denken om zo de best betrouwbare maatoplossing voor ieder speelvraagstuk te vinden. Zo dragen wij met onze duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossingen bij aan een betere wereld. Een betere wereld die een gezonde manier van leven stimuleert en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen ondersteunt. Dat is voor ons het mooiste wat er is!

Bijbehorende documenten:

Communicatieplan

CO2-footprint 2021

Energiebeleid

Energiemanagementprogramma

Nieuwsbrief-1

Nieuwsbrief-2

Sector- en Keteninitiatieven

Mooie samenwerkingen

Wij hebben het geluk dat we voor veel verschillende klanten mogen werken. Elke klant heeft andere wensen en doelen. Ons doel is om elke klant gelukkig te maken met een eigen, uniek eindproduct. Met onderstaande klanten hebben wij al mooie samenwerkingen aan mogen gaan. Ben jij de volgende?

 

The world is your playground

Ook jouw speelplek wordt leuker met de aandacht van Replay Speeltoestellen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en ervaar zelf wat wij voor jouw speelplek kunnen betekenen.

Edward van den Borne

Directeur / Adviseur spelen

Jordy Kleinendorst

Adviseur spelen / Key-accountmanager Leisure Benelux