0

Bekijk onze certificaten

Onderstaande certificaten geven weer aan welke kwaliteitseisen wij voldoen.

ISO 9001

ISO 9001 is een certificering die laat zien dat onze organisatie voldoet aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het certificaat, afgegeven door een onafhankelijk externe partij, toont aan dat de kwaliteit van het managementsysteem van Replay Speeltoestellen is geborgd.

Bekijk certificaat

ISO 14001

ISO 14001 is een systeem dat zich richt op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Het is een internationaal geaccepteerde norm. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering.

Bekijk certificaat

VCA*

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een veelzijdig programma waarmee Replay Speeltoestellen jaarlijks wordt getoetst en gecertificeerd op haar VGM-beheersysteem. Het VCA-certificaat toont aan dat wij ons werk op een verantwoorde en veilige manier uitvoeren.

Bekijk certificaat

CO2-prestatieladder

Met de CO2-prestatieladder gaan wij  aan de slag met energiebesparing en het terugdringen van CO2 uitstoot. Hiermee dragen wij bij aan de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Bekijk certificaat

FSC®-keurmerk

Het FSC®-keurmerk van de Forest Stewardship Council geeft aan dat het hout dat wij gebruiken afkomstig is uit een bos dat onafhankelijk is beoordeeld als een goed beheerd bos. Dit volgens de normen voor milieu (duurzaamheid), sociale omstandigheden en economie.

Bekijk certificaat

Erkend SBB leerbedrijf

We delen onze kennis en ervaring graag actief met de volgende generatie speelplezierprofessionals. Een stage in de praktijk is voor deelnemers aan een (mbo- of hbo-) beroepsopleiding een verplicht onderdeel van hun leerbaan. Die stage dient gevolgd te worden bij een bedrijf dat ‘erkend’ is. Dat wil zeggen: dat het bedrijf voldoet aan voorwaarden om een kwalitatief goede stage te bieden. Aangezien Replay Speeltoestellen een erkend bedrijf is, mogen wij stageplekken aanbieden voor studenten.

 

The world is your playground

Ook jouw speelplek wordt leuker met de aandacht van Replay Speeltoestellen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en ervaar zelf wat wij voor jouw speelplek kunnen betekenen.

Jordy Kleinendorst

Key-accountmanager Leisure
Adviseur spelen regio Noord- en West Nederland

Gijs Gielen

Adviseur spelen
Regio Zuid- en Oost Nederland