Is buurtparticipatie iets voor jou?

 


Hoe ziet de ideale speelplek er uit?

Wij van Replay Speeltoestellen zullen hier anders tegen aan kijken dan een medewerker van de gemeente of een bewoner. Een kind zal waarschijnlijk een volledig ander antwoord geven. Natuurlijk moet een speelplek aan een aantal basisvoorwaarden voldoen en dienen we de eisen van de norm te volgen (WAS - Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen). Buiten alle regels en normen zijn er nog duizenden mogelijkheden om een leuke speelplek te creëren. Wij zullen je de juiste tools aanreiken en kunnen het volgende bieden:


Inventarisatie klant

Wij gaan met de klant in gesprek om te horen wat het eisenpakket is. Is er al een voorkeur houten, metalen of kunststof speeltoestellen? Kan de bestaande ondergrond gehandhaafd blijven? Is er al een richtbudget? 

 

Inventarisatie bewoners

Nadat de klant de kaders heeft bepaald, maken we op basis van die gegevens een enquête voor de bewoners. We gaan na of de vragen worden beantwoord door een kind, ouder of omwonende. Een enquête voor een kind wordt door ons anders opgezet dan voor ouders of omwonenden. We vragen o.a. naar de mening over de huidige speeltoestellen, gewenste speelfuncties, materiaalvoorkeur en of natuurlijk en inclusief spelen belangrijk is in de buurt. Vanzelfsprekend heeft de klant alle ruimte voor eigen inbreng van de vragen en neemt Replay Speeltoestellen hier een adviserende rol in.

 

Ontwerp

Op basis van de uitslag van de enquête maakt Replay Speeltoestellen (afhankelijk van de wensen van de klant) één of meerdere ontwerpen. In deze ontwerpen wordt visueel zichtbaar wat de keuzes van de bewoners of kinderen zijn en zijn de gekozen speeltoestellen ingetekend in een speelplek. De ontwerpen zullen eerst gepresenteerd worden aan de klant.

 

Definitieve keuze

Door middel van een laatste enquête kunnen de bewoners hun definitieve keuze maken. Voor welk ontwerp wordt gekozen? Van welke speelplek worden de kinderen het meest blij? Nadat de definitieve keuze is gemaakt, bepalen we in overleg met de klant een datum voor het realiseren van de gekozen speelplek.

 


Is buurtparticipatie iets voor jou? Informeer naar de mogelijkheden! 

Mooie samenwerkingen

Wij hebben het geluk dat we voor veel verschillende klanten mogen werken. Elke klant heeft andere wensen en doelen. Ons doel is om elke klant gelukkig te maken met een eigen, uniek eindproduct. Met onderstaande klanten hebben wij al mooie samenwerkingen aan mogen gaan. Ben jij de volgende?

 

The world is your playground

Ook jouw speelplek wordt leuker met de aandacht van Replay Speeltoestellen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en ervaar zelf wat wij voor jouw speelplek kunnen betekenen.

Edward van den Borne

Directeur / Adviseur spelen
Regio België

Jordy Kleinendorst

Adviseur spelen
Regio West & Midden-Nederland

Jeroen van der Mei

Adviseur spelen
Regio Noord & Oost-Nederland